0
Lokið

czy można voki zapisać jako mp4 ?

ryn 8 ár síðan updated by Gil Sideman 8 ár síðan 2

czy można voki zapisać jako mp4 ?

Answer

Answer
Under review

Saving a Voki as an MP4 Video is not supported by the Voki site.

You could use 3rd party utilities (many of which are free) to record off the screen and generate an MP4 video.
While this is not supported by the Voki License, as long as it is not done commercially , and only for education, it is not a problem.
If you are looking for a solution for commercial use - please look at our SitePal product which does offer a Video Generation feature and license (you need to ask).
Hope this helps,

Gil

-------------------

Zapisywanie voki jako MP4 Video nie jest obsługiwany przez stronę voki.

Można używać 3rd narzędzi firm (z których wiele jest bezpłatny), aby nagrać wyłączyć ekran i generują wideo MP4.
Chociaż nie jest to obsługiwane przez licencji voki, pod warunkiem, że nie odbywa się w handlu, a tylko dla wyższego, że nie jest to problemem.
Jeśli szukasz rozwiązania dla zastosowań komercyjnych - proszę spojrzeć na nasz produkt SitePal które nie oferują funkcję Generation Film i licencji (trzeba poprosić).
Mam nadzieję że to pomoże,
Gil
Answer
Under review

Saving a Voki as an MP4 Video is not supported by the Voki site.

You could use 3rd party utilities (many of which are free) to record off the screen and generate an MP4 video.
While this is not supported by the Voki License, as long as it is not done commercially , and only for education, it is not a problem.
If you are looking for a solution for commercial use - please look at our SitePal product which does offer a Video Generation feature and license (you need to ask).
Hope this helps,

Gil

-------------------

Zapisywanie voki jako MP4 Video nie jest obsługiwany przez stronę voki.

Można używać 3rd narzędzi firm (z których wiele jest bezpłatny), aby nagrać wyłączyć ekran i generują wideo MP4.
Chociaż nie jest to obsługiwane przez licencji voki, pod warunkiem, że nie odbywa się w handlu, a tylko dla wyższego, że nie jest to problemem.
Jeśli szukasz rozwiązania dla zastosowań komercyjnych - proszę spojrzeć na nasz produkt SitePal które nie oferują funkcję Generation Film i licencji (trzeba poprosić).
Mam nadzieję że to pomoże,
Gil