+1
Beantwoord

Can students do this from their iphones?

Stacy Tekavec 10 jaar geleden bijgewerkt door Eva Diep 10 jaar geleden 1
Do they need Java?
Hi Stacy,

Voki is a flash-based application. It won't work on an iphone!

The Voki Team